WiFi bezdrátová čtečka EAN & RFiD

eSemafor Lite


eSemafor Lite je progrmovatelná WiFi bezdrátová čtečka EAN kódu a RFID tagu 2v1. Široké použití v

 • průmyslu - výrobě - skladech
 • obchodech - potravinářství
 • kde se používají EAN kódy a RFID tagy


Díky bezrátové technologii WiFi přináší práce se čtečkou svobodu snímání kódů do vzdálenosti stovek metrů bez nutnosti kabelů.

Pro implementaci nejsou potřebné žádné ovladače. Díky tomu je snadná integrace čtečky s desktopovou (klient) aplikací nebo serverem a nebo integraci do IS a MES systémů.

Bezdrátová čtečka čárových kódů a RFID tagu 2v1.


                                                            

použítí čtečky


 • Sledování výroby v prostředí MES systémů
 • Odvádění výroby nebo montáží dílů, inventury
 • Ve venkovních a rozsáhlých prostorech s WiFi
 • V obchodech, skladech a provozovnách

eSemafor Lite je bezrátová čtečka EAN & RFID (barcode scanner & rfid scanner) pro použití v průmyslu, obchodu, skladech, výrobě apod.


Díky bezdrátové technologii WiFi přináší svobodu snímání kódů do vzdálenosti stovek metrů bez nutnosti kabelů. 

integrace čtečky do vašeho IS nebo MES


 • Integrace v serverovém prostředí
 • Integrace v desktopovém (klient) prostředí
 • Integrace čteček v prostředí obchodu
 • Integrace čteček v prostředí skladů
 • více možností na dotaz

Obousměrná komunikace (odeslání kódu a následné zobrazení textu na displeji čtečky) probíhá protokolem TCP/IP v textovém režimu. Každá čtečka má vlastní IP adresu.


Pro implementaci nejsou potřebné žádné ovladače. Díky tomu je snadná integrace čtečky s desktop aplikací (klient) nebo jako serverové řešení.